1992


EINGRIFF

13.06.1992LE ROI S´AMUSE

03.-06.09.1992OFF-THEATERTAGE MANNHEIM

EISENWICHSER

25.-31.05.1992

 
OFF-THEATERTAGE MANNHEIM

25.-31.05.1992TIEFGANG

02.05-07.06.1992TEKKNOLOGIE IM TREPPEHAUS

27.03.1992TANZ TREPPAL

28.03.1992